จุดนัดฝัน

..ถนนสายหนึ่งทอดยาวสู่ท้องฟ้า
คนหลายคนก้าวเดินสู่ถนนสายนี้
เราจึงได้พบคนเหล่านั้น
..เดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาว

ชีวิตทุกชีวิต
ก้าวไปสู่ความฝันเดียวกัน
ณ ที่แห่งนั้น
“จุดนัดฝัน”