บทเพลงของเอิร์น เดอะสตาร์
อัลบั้มบัตรเชิญของความคิดถึง อัลบั้มอย่ามองข้ามความเสียใจ
เพิ่มเติม
1  : เดอะสตาร์ 1 - 2 2  : เดอะสตาร์ 3 3  : เดอะ ซิงเก้อร์ 4  : เอเอฟ 4
5  : จุดนัดฝัน 6  : เดอะสตาร์ 4 7  : เอิร์นนี่คลับฮ็อตคลิปส์    
   
3 : 5 : 7 : 9 : 11 : TPBS : ASTV เอิร์น เดอะสตาร์, เดอะลองรัน
ยัวร์สตาร์ส์ ยัวร์ซองส์ เอิร์น รีทัชเอเบิล เอิร์น เดอะสตาร์ สเปเชียล เอ็ดดิชั่น เดอะสตาร์ ไล้ฟคอนเสิร์ต - นอกรอบ เอิร์น เดอะคอลเล็คชั่น เอิร์น เดอะสตาร์ เอิร์น เดอะสตาร์, เดอะลองรัน