ทำไมเรารัก'พระเจ้าอยู่หัว' ...เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

'การได้พูดคุยกับเธอ ได้ฟังเธอร้องเพลง เป็นความสุขใจจริงๆ'
Happy BithDay, Again ...Earn The Star